GDPR

I The Pipe lagras personuppgifter som t.ex. namn och e-post för att kunna uppfylla avtal om support och stöttning kring Formpipes produkter.

Endast personer som i sitt arbete behöver kunna se och kommunicera med personer som rapporterat in supportärenden använder dessa uppgifter.
Uppgifterna lagras så länge avtalssituation angående support föreligger.

Personuppgiftansvarig är Formpipe och VD Christian Sundin.

För frågor kontakta Personuppgiftsombud Christoffer Reichenberg - E-Mail: christoffer.reichenberg@formpipe.com / Telefon: +46 765269654.