Välkommen

Vad kan The Pipe göra för dig?

The Pipe är en portal för support och produktkommunikation från Formpipe.

Vi har i vårt arbete med ISO 27001 och GDPR valt att tydliggöra godkännande för att titta på data inkl personuppgifter samt godkännande för felsökning mot debitering genom att införa två nya kryssrutor på ärenden.
Dessa behöver inte fyllas i förrän vi efterfrågar dem men ett ärende kan skyndas på genom att fylla i dem i förväg om ni vet att de kommer behövas

Ändringslogg - 2019-10-28

 - Åtgärdat dubbelpostning av kommentarer vid omladdning av ärende.
 - Samma avsändare på alla mailutskick som kommer från The Pipe.
 - Tagit bort fullständig sökväg på filer som laddas upp via Internet Explorer.

Ändringslogg - 2019-10-17

- Språkhanterad webbplats med stöd för svenska och engelska.
- Omarbetad design och layout.
- Mobilanpassat gränssnitt.
- Uppladdning av flera filer samtidigt (flerval i fildialog).
- Minne i ärendelistor som kommer ihåg sidnummer, sortering och filter.
- Kolumn för produkt är tillagd i ärendelistor.
- Kolumner för produkt och kund i ärendelistor visas enbart om de innehåller olika värden.
- Diverse buggrättningar.