Välkommen

Vad är The Pipe?

The Pipe är Formpipes supportportal för följande produkter:

  • W3D3
  • Platina
  • Long-Term Archive
  • Meetings Plus
  • Document Converter
  • Portal

Om du önskar support på någon av våra andra produkter finns kontaktinformation på vår hemsida. Är du osäker på vilken produkt det är ni använder eller var du ska vända dig – tveka inte att ringa på +46 8 555 290 60 eller maila oss på support.se@formpipe.com så kan vi guida dig rätt.

ISO och GDPR

Vi har i vårt arbete med ISO 27001 och GDPR valt att tydliggöra godkännande för att titta på data inkl personuppgifter samt godkännande för felsökning mot debitering genom att införa två nya kryssrutor på ärenden.
Dessa behöver inte fyllas i förrän vi efterfrågar dem men ett ärende kan skyndas på genom att fylla i dem i förväg om ni vet att de kommer behövas

Ändringslogg

Ändringslogg - 2019-11-29

 - Kryssrutor för kontotyp tillagt på registreringssida.
 - Buggfix för visning av xml-taggar i kommenterar på ärenden.

Ändringslogg - 2019-10-28

 - Åtgärdat dubbelpostning av kommentarer vid omladdning av ärende.
 - Samma avsändare på alla mailutskick som kommer från The Pipe.
 - Tagit bort fullständig sökväg på filer som laddas upp via Internet Explorer.

Ändringslogg - 2019-10-17

- Språkhanterad webbplats med stöd för svenska och engelska.
- Omarbetad design och layout.
- Mobilanpassat gränssnitt.
- Uppladdning av flera filer samtidigt (flerval i fildialog).
- Minne i ärendelistor som kommer ihåg sidnummer, sortering och filter.
- Kolumn för produkt är tillagd i ärendelistor.
- Kolumner för produkt och kund i ärendelistor visas enbart om de innehåller olika värden.
- Diverse buggrättningar.