Register

 
 

  I The Pipe lagras personuppgifter som t.ex. namn och e-post för att kunna uppfylla avtal om support och stöttning kring Formpipes produkter.
  Endast personer som i sitt arbete behöver kunna se och kommunicera med personer som rapporterat in supportärenden använder dessa uppgifter.
  Uppgifterna lagras så länge avtalssituation angående support föreligger.
  Personuppgiftansvarig är Formpipe och VD Christian Sundin.
  För frågor kontakta Personuppgiftsombud Åsa Thorin på e-post asa.thorin@formpipe.com eller telefon 0765 259083

  The Pipe stores personal data such as name and e-mail in order to fulfill contractual support and jacking around Formpipes products.
  Only people whose work needs to be able to see and communicate with people who reported the support requests using this information.
  The data is stored as long as the contract situation regarding support exists.
  Privacy Manager is Formpipe and CEO Christian Sundin.
  For questions contact the Data Protection Officer Åsa Thorin e-mail asa.thorin@formpipe.com or telephone 0765 259083